Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro koho platí v Krnově pravidla.

2. 10. 2023

Pro koho platí v Krnově pravidla.

Pronájem městského majetku má svá pravidla. Ta nejsou jen o výši přínosu do městské pokladny, ale i o procesních náležitostech.

Mezi městem Krnov a firmou EDS Trade s.r.o. Andrease Tavandzise byla za účelem pronájmu pozemku na „PZ“ podepsána smlouva, s jejímž obsahem obě strany souhlasily. Podle ní firma uhradila vyměřenou částku 337.233,- Kč za rok 2022 až po upozornění města s prodlením pěti měsíců. Za opožděnou platbu jí tedy byla vyměřena smluvní pokuta ve výši 220.734,-Kč.

  V tu chvíli začalo divadlo. Majitel firmy bagatelizoval smlouvu, odmítl pokutu uhradit a obrátil se na RM s požadavkem o její prominutí se slovy: Vždyť město nepřišlo k žádné újmě. Protože jej město považovalo za velkého hráče, zneplatnilo rovné podmínky pro všechny Krnovany. Přesto, že odborná komise RM doporučila vyžadovat sankci v plné výši, RM ve složení Hradil, Binar, Dudová, Moravec, Indrák, hejtman Krkoška, Ratiborský, Trávníček a Koukolová byla zcela jiného názoru. Tento prohřešek vyhodnotila jako omluvitelný a pochopitelný. Zastupitelům následně doporučila vyžadovat jen zákonný úrok z dlužné částky ve výši 16.175,-Kč.  

Koaliční zastupitelé doporučení schválili, i když tím občany města obrali o 205 tis. Kč.  Ze smlouvy zůstal jen bezcenný cár papíru a pachuť s otázkou, pro koho v Krnově platí pravidla.

Zjevně pro velké firmy ne.  Ale např. pro řidiče, kteří překročí radarem měřenou rychlost a městu taky nezpůsobí újmu, bez diskuzí ano. Pro občany, kteří neuhradí např. poplatek za komunální odpad, a které město na tuto skutečnost neupozorňuje, rovněž ano. A takto lze pokračovat. 

Starostovo heslo z předvolebního letáku: Občan je pro mne na 1. místě, vzalo za své.  Ale co více, v Krnově se začíná zabydlovat korupce a radní se začínají chovat jako ministři současné vlády. A jak z toho ven? Volme jen čisté a zásadové osobnosti. První příležitostí jsou krajské volby.   l_sekanina2.jpg

                                             L. Sekanina, zastupitel

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Proc se divit?

(Zbynek Klein, 4. 10. 2023 8:07)

Vždyť rada nesta a zastupitelstvo ma vzor v cinnosti vlády a hlavně současného složení parlamentu,který využívá své většiny a prosazuje i nepopulární veci.

 

 

objednatel