Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání OK KSČM 4.11.2023

12. 11. 2023

Zápis z jednání Okresní konference KSČM v Bruntále

Konané 6.listopadu 2023.

s.Koruna, který z pověření VV zahájil a řídil Okresní konferenci, přivítal přítomné delegáty a hosty. Přivítal předsedu KV s.Josefa Babku, Ivana Strachoně, předsedu KČP Josefa Halabalu a Ladislava Šupinu.

Předložil delegátům program jednání Okresní konference, který byl přítomnými schválen bez připomínek – pro 18 hlasů.

18 hlasy byl bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení ssJ.Babka, I.Strachoň, D.Kaňák a S.Koruna.

Rovněž schválená byla i mandátová, volební a návrhová komise ve složení – s.K.Svoboda, M.Michálková a S.Furmanová – pro 18 hlasů, bez připomínek.

Jednací řád byl schválen po doplnění připomínky, která se týkala časového omezení podání připomínek k volební a mandátové komise do 10,30hodin.

Dále byli schválení:

Zapisovatel jednání – s.Pavel Jáchymčák

Ověřovatel zápisu – s.Jan Zlámal

Tiskovou zprávu z jednání a průběhu OK zpracuje – s.Ladislav Sekanina.

Výše uvedení byli schválení všemi 18 hlasy.

Zprávu o činnosti OV a hlavních úkolech pro volby v roce 2024 přednesl předseda Okresního výboru s.Dalibor Kaňák.

Zprávu o hospodaření OV přednesl – Dalibor Kaňák.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda – s.J.Kutil.

V diskuzi vystoupilo 11 diskutujících, převážně hovořili ke stranické práci, k OV strany a k současné politické situaci.

Vystoupili v diskuzi:

s.A.Rokos – seznámil OK s přípravou celostátního shromáždění mládeže, za pomoci KV KSČM, ve Fulneku, v dubnu roku 2024(před volbami do EP.

s.Z.Purkert – měl připomínku ke složení kandidátky do Krajského zastupitelstva, konkrétně k pořadí kandidátů našeho okresu – nejsou na čelných místech.

s.L.Sekanina – odpověděl s,Purkertoví, kandidátku do KZ navrhuje KV – podle počtu hlasů v minulých  a profese. Jsou tam zástupci všech okresů MS kraje. Schvaluje se na Krajské konferenci 18.prosince 2024.

s.J.Babka – hovořil k současné politické situaci, koaličnímu balíčku úspor, který předkládá vláda, se ihned od nástupu do nového roku 2024 bude týkat všech obyvatel, podniků, soukromníků, důchodců – velmi špatná komunikace arogantní vlády, jejích ministrů a opozice neodpovídá, narušuje se solidarita mezi mladými a starší generaci, ale také mezi profesemi – učitelé, kuchařky, školníci, nebo mezi lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví atd. Odbory k současné politické situaci organizují protestní akce – kandidátka do EP, její složení bude projednávána, na ÚV KSČM dne 18.11.2023, bude složená ze širšího politického spektra. – volby do senátu v našem kraji, se budou týkat tří okresů – Ostrava a Karviná, kde bude navržen kandidát a okres Frýdek-Místek, kandidát nebude navržen – kandidátka do KZ se připravuje od února, kde KV pracoval se širším výběrem kandidátů, ve kterém bylo 1342 návrhů, bylo vytypováno 79 kandidátů – Krajský výbor organizuje petici, která se týká logistického centra Letiště Mošnov, na kterém má být podle naší současné politické reprezentace vojenský prostor pro vojska NATO, tedy i vojska USA.S tímto nemůžeme souhlasit. Musíme získat 60 000 podpisů a pak musí být vyhlášeno referendu.

s.J.Halabala – vystoupl se zdravicí KČP, seznámil a pozval delegáty na akce a shromáždění, které KČP spolu s OV KSČM připravuje.

s.I.Strachoň – ve svém vystoupení hovořil o práci strany s mládeží.

s.Vartecký -  navrhuje na náhradníky OV KSČM Bruntál ss.Tomáše Zahradníčka a Marka

Mistríka.

s.LSekanina – připomínka ke zprávě o hospodaření za rok 2022 – dále hovořil o petici, která se týká logistického centra NATO v Mošnově, jejímu naplnění, organizaci, získávání podpisů.

s.M.Špalek – také hovořil k získávání podpisů pod petici a upozornil, že mohou podepsat jen jednou, jinak se vystavují nebezpečí pokuty.

s.Z.Purkert – upadá stranická disciplína, nedodržuje se výše stranických příspěvků.

s.L.Šupina – získat pod petici od občanů co nejvíce podpisů, žádná cizí vojska na území ČR.

Vyhlášená přestávka na přípravu usnesení.

Zpráva mandátové komise:

s.K.Svoboda – na Výročních členských schůzích bylo zvoleno 25 delegátů s hlasem rozhodujícím. 12 delegátů mělo hlas poradní(členové OV)

Přítomno 18 delegátů s hlasem rozhodujícím – tj. 92 %, 6 omluveno, 1 neomluven.

                  11 delegátů s hlasem poradním, 1 omluven

                    4 hosté.

Zpráva volební komise:

s.Karel Svoboda – Okresní konference – potvrzuje členy OV – ss.ABaráthovou, P.Jáchymčáka, D.Kaňáka, S.Korunu, R.Kubise, M.Michálkovou, A.Rokose, L.Sekaninu, C.Srubjana, K.Svobodu, M.Špalka, P.Varteckého – pro 18 hlasů – předsedu OV KSČM Bruntál s.D.Kaňáka – pro 18 hlasů – člena MS KV – s.D.Kaňáka – pro 18 hlasů – člena ÚV KSČM – Dalibora Kaňáka – pro 18 hlasů.

                                                                     – volí náhradníky OV KSČM – ss.T.Zahradníčka a M.Mistríka – pro 18 hlasů – předsedu a členy ORK OV KSČM Bruntál – Jaroslava Kutila, Martina Přasličáka, Zdeňka Purkerta – pro 18 hlasů – člena MS KV KSČM -  A.Rokose – pro 18 hlasů – delegáty Krajské konference – ss.M.Špalka, L.Sekaninu, D.Kaňáka – pro 18 hlasů – kandidáty pro volby do KZ MSK – ss.L.Šupina, M.Špalek, L.Sekanina, M.Polok, A.Rokos, M. Přasličák, J.Soudková, B.Suchomel, J.Šafránek, A.Hanková.

                                                                 Zapsal Pavel Jáchymčák        

 

Chci poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci Okresní konference.

Zejména si to zaslouží – Ladislav Sekanina, Stanislav Koruna, Karel Svoboda, Pavel Jáchymčák, Jaroslav Kutil,  Marie Michálková, Stela Furmanová, Vlasta Patíková  atd.

Určitě jsem na několik členů zapomněl – budu je doplňovat.

Ještě – Blanka Železná a Zdeněk Purkert.

Hlavní sponzoři – Jitka Šupolová, Karel Svoboda, Ladislav Sekanina, Rostislav Kubis.

 

Dalibor Kaňák   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

objednatel