Jdi na obsah Jdi na menu
 


zpráva o hospodaření

13. 11. 2023

                                                                                                                                                                                                      

Zpráva o hospodaření OV KSČM v Bruntále

 

Vážené soudružky a soudruzi delegáti, vážení hosté!

 

Předkládám dnešní konferenci zprávu o hospodaření okresní organizace za rok 2022 - 2023.

 

Předně bych informovala delegáty o výši majetku, s kterým okresní výbor KSČM hospodaří.

Majetek je v celkové hodnotě l 842 200 Kč – pro upřesnění:

  Je to budova OV včetně pozemku pod ní a oceněné obrazy.

 

Příjmy okresního výboru pocházejí z následujících zdrojů:

 

  • jsou to především členské příspěvky a mimořádné ČP odvedené základními organizacemi,
  • dále to jsou příspěvky od ÚV za výsledky voleb do KZ.
  • nájemné za pronajaté nebytové prostory v budově OV (čalounictví a hasiči, pečení cukroví)

 

V okresní organizaci bylo k 31. 12. 2022 evidováno 232 členů. Průměrný členský příspěvek za rok 2022 dosáhl na člena 48,42 Kč. K 1.9.2023 bylo evidováno 232 členů. Průměrný členský příspěvek na člena je 63,84 Kč. Ne všichni evidovaní členové platí členské příspěvky a neplatiči nám snižují průměr těch poctivých platičů. Vyzývám předsedy ZO, aby se tímto problémem zabývali. Povinností člena KSČM je dle čl.71 Stanov platit členské příspěvky!

 

Máme digitální pokladnu – pokladní doklady jsou tištěné, tedy čitelné, je lepší přehled o dokladech, lze vytisknout sumáře i inventarizační zápisy.

Kniha faktur je rovně již digitální

 

Opravy na budově – výměna okapů, odvodnění chodníku, malování všech chodeb a kanceláře.

 

Proběhly plánované revize – komínu, hasicích přístrojů a plynového kotle, elektrického vedení.

 

Veškeré účetní doklady včetně inventury a rozpočtu byly na ÚV odeslány v termínech,

 

 Některé nákladové položky za rok 2022 překročeny

  • Náklady na volby – plánováno 5 000,-Kč, náklady 65 794,37Kč. Z toho senátní 50 000,-Kč

 

Náklady za rok 2022 – 632 238,65 Kč                          Příjmy za rok 2022 – 588 927,88 Kč

Náklady od 01/2023 do 09.2023 – 483 882,96 Kč     Příjmy od 01.2023 do 09.2023 – 508223,35 Kč

 

Na závěr bych chtěl poděkovat základním organizacím, jejich funkcionářům, hospodářům a úsekovým důvěrníkům za snahu zlepšovat příspěvkovou disciplínu. Velký dík také členům, kteří podporují činnost ZO mimořádnými členskými příspěvky.

 

 

Čest práci!

 

Dalibor Kaňák

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

objednatel